Náhradní plnění

Povinností většiny zaměstnavatelů, na základě zákona § 81 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, je zaměstnávat ve své společnosti zaměstnance se zdravotním postižením.

V praxi to znamená, že každý zaměstnavatel zaměstnávající více jak 25 zaměstnanců je povinen zaměstnávat alespoň 4% osob se zdravotním postižením.

Pro správné určení celkového počtu zaměstnanců a zaměstnanců se zdravotním postižením je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců.

Dle zákona mají zaměstnavatelé, kterých se povinnost týká tyto možnosti:

  1. Přímé zaměstnávaní povinného podílů zaměstnanců se zdravotním postižením (již zmíněných 4%)
  1. Odvést do státního rozpočtu 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy za každou nezaměstnanou osobu se zdravotním postižením
  1. Odběrem výrobků nebo služeb od chráněných dílen, po novu od firem zaměstnávajících více jak 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením

Tato třetí možnost je takzvané náhradní plnění a vyjadřuje počet osob, které nemusí být fyzicky zaměstnány.

Výpočet tohoto počtu osob je poměr mezi celkovou částkou bez DPH za odebrané produkty nebo služby k sedminásobku průměrné měsíční mzdy za 1.–3. čtvrtletí sledovaného kalendářního roku.