Nabízíme

Mezi naše možnosti spolupráce patří především činnosti z oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu, například v těchto činnostech:

  1. Montáž a kompletace výrobků malých i větších komponentů a celků
  2. Kontrola, čištění, třídění a balení výrobků
  3. Měkké pájení na součástkách používaných v elektrotechnickém průmyslu
  4. Díky velkému portfoliu dovedností, které jsme nalezli v našich zaměstnancích, vám můžeme nabídnout spolupráci v mnoha oborech

Už v rámci přípravy nabízíme aktivní přístup při spolupráci na jednotlivých projektech.

Vlastní dopravou zajišťujeme logistickou činnost přesunu zboží a materiálu mezi zákazníkem a naší výrobní dílnou.

Při výrobě zajišťujeme kontrolu kvality ve všech úrovních výroby, od samotného vstupu materiálu až po expedici hotových výrobků.

Využitím spolupráce s námi zákazník získává nejenom možnost uplatnit náhradní plnění ale i zajímavé a konkurenceschopné ceny. Dále pak úsporu času, vlastních kapacit a výrobních zdrojů a v neposlední řadě i pracovního prostoru.

Všechny výrobky a služby naší chráněné dílny jsou dodávány v rámci Náhradního plnění ve smyslu ust. § 81 zákona č. 435/ 2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.